7. GYERMEK TÁNCFESZTIVÁL

KISFALUDY TEREM / KISFALUDY ROOM

JÚNIUS 17. PÉNTEK - 21:30

GANGARAY DANCE COMPANY/ GANGARAY DANCE COMPANY
AGORA I./ AGORA I

Zene/ Music composer: Hámor József- Gangaray Experimental Music
Fénytervező/ Light: Hámor József /GDC/
Jelmeztervező/ Costume Designer: Maday Tímea Kinga /GDC
Koreográfus, rendező/ Choreographer, Director: Hámor József /GDC/

Időtartam/ Duration: 40 perc
Korhatár/ Age limit:14+

A Gangaray Dance Company produkciója/ Production by Gangaray Dance Company

Előadók/ Performers:
Bali Boglárka, Baumgartner Krisztina, Fekete Zsófia, Kovács Enikő
Maday Tímea Kinga, Mangi Kornélia

Az agora az ókori görögök megszentelt kommunális tere.
Portugál nyelven az "agora" jelentése „most”.
Számomra egy olyan szakrális hely, ahol a közösség hite, ideológiája, szenvedélye és reménye egységbe fonódik össze, melynek anyanyelve a tánc.
Az a „szentély”, ahol a társulás tagjai tisztelik a spirituális értékeket és az univerzum törvényeit, ahol óvják a természetet és őrzik a kultúrát, nagy becsben tartják saját gyökereiket megélve a jelent, de nem feledve a múltat.
E régmúlt értékrendszer találkozása a jelennel, azaz a most-tal.
Ez az én agorám. Tiszta tánc, dimenziók komponálása, ritmizált elegancia.

The agora is the sacred communal space of the ancient Greeks. In Portuguese, it means "now". For me, it is a sacred place where the faith, ideology, passion and hope of a community are united in a language whose language is dance.
The "sacred" where the members of the company respect spiritual values and the laws of the universe, where they protect nature and preserve culture, hold their own roots in the present, but do not forget the past.
This long-standing value system meets the present, that is, the now.
This is my agora.
Pure dance, composition of dimensions, rhythmic elegance.

Támogatók: Kortárs Táncművészetért Alapítvány, COTEDA Nonprofit KFT, Nemzeti Táncszínház
Supporters: For Contemporary Art Foundation, COTEDA Nonprofit KFT, National Dance Theater,
SÍN Cultural Center

Jegyárak / Ticket prices:

2.500,- Ft