Június 17., hétfő

Nagyszínpad / Grand Stage


19:00 óra

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ / OPENING CEREMONY

MAGYAR NEMZETI BALETT / HUNGARIAN NATIONAL BALLET
WILLIAM FORSYTHE / FRANZ SCHUBERT: A TÖKÉLETESSÉG SZÉDÍTŐ EREJE
VERTIGINOUS THRILL OF EXACTITUDE
Balett egy felvonásban / Ballet in one act

Koreográfus / Choreographer: William FORSYTHE
Zeneszerző / Composer: Franz SCHUBERT
Díszlet- és világítástervező / Set and lighting designer: William FORSYTHE
Jelmeztervező / Costume designer: Stephen GALLOWAY
Műszaki felügyelő / Technical supervisor: Sebastian RIETZ
Betanító balettmester / Staging ballet master: Agnès Noltenius / Amy RAYMOND
Próbavezető balettmester / Company repetiteur: RUJSZ Edit

Szereposztás / Cast: Lee YOURIM, BALABAN Cristina, Kim MINJUNG, BALÁZSI Gergő Ármin, Morimoto RYOSUKE

William Forsythe amerikai balettművész és koreográfus alkotásai a klasszikus technikából indulnak ki, de akár a szélsőségekig képes továbbgondolni azokat. Ennek példája A tökéletesség szédítő ereje című 11 perces darab is, amely három női és két férfi táncosra készült: szólók, pas de deux-k, pas de trois-k és együttesek váltakoznak cselekmény nélkül Schubert 9. („Nagy”) szimfóniájának virtuóz és fennkölt utolsó tételére.

A klasszikus technika előtti főhajtás ez a mű, amely ma már az egyik legnagyobb kihívásokat támasztó rövid balettnek számít. A Középre, kissé megemelve után ez a második Forsythe-darab, amelyet a Magyar Nemzeti Balett repertoárra tűzött.

Although the works of American ballet dancer and choreographer William Forsythe use classical technique as their starting point, he is capable of thinking them through further, often taking them to the extreme. An example of this is his 11-minute piece The Vertiginous Thrill of Exactitude, created for three female and two male dancers. In it, solos, pas de deux, pas de trois and ensembles alternate, with no plot, to the virtuosic and sublime final movement of Schubert's (“Great”) Ninth Symphony.

The work, which today is already considered one of the most challenging short ballets to perform, pays tribute to classical technique. Joining In the Middle, Somewhat Elevated, it is the second of Forsythe's pieces to make it into the Hungarian National Ballet's repertoire.

GYŐRI BALETT / BALLET COMPANY OF GYŐR
PASSAGE – BEETHOVEN VII. / SYMPHONY No. 7
Balett egy felvonásban / Ballet in one act

Zene / Music: Ludwig van Beethoven
Asszisztens / Assistant: JÓNÁS Zsuzsa Harangozó-díjas Harangozó Award Holder
Díszlet, jelmez / Sets and costumes: BOZÓKI Mara
Dramaturg / Dramaturgy: CSEPI Alexandra
Koreográfus / Choreographed by VELEKEI László Harangozó-díjas Harangozó Award Holder

Közreműködik a / With the participation of Győri Filharmonikus Zenekar
Vezényel / Conducted by: BERKES Kálmán

Előadják / Performed by

Férfi és Nő / Man and Woman
GOLUBKOVICS Gergő - GYURMÁNCZI Diána Harangozó-díjas Harangozó Award Holder

Egy lány / A girl
GYURMÁNCZI Diána Harangozó-díjas Harangozó Award Holder

A párja / Her mate
Luigi IANNONE

Egy férfi / A man
JEKLI Zoltán

További szereplők / Participants
GUTI Gerda - Daichi UEMATSU
MARJAI Lili Anna - TÉGLÁS Bánk
Tatiana SHIPILOVA - GÉMESI Máté
Tetiana BARANOVSKA - ENGELBRECHT Patrik
HERKOVICS Eszter Adria - HORVÁTH Kada
Szalai Judit - Artem Pozdeev
KOVÁCS Eszter - Luka DIMIČ

A Győri Balett legújabb bemutatója a Passage címet kapta, mely átkelést, átmenetet, folyamatot jelent. Velekei László koreográfus alkotása az ’úton levés’ metaforáját járja körül, az egyes élethelyzetek közötti átkelés, az átmenet szimbóluma teremti meg a táncmű strukturális egységét.

A darab az uniformizálódás kritikája, középpontba állítva az embert, egy lányt, aki nem akar részt venni az őt környező társadalom képmutató viselkedésében, de nincs elég ereje önmagáért kiállni sem. Velekei alkotása rávilágít az emberi természet kettősségére, az önkifejezés és rejtőzködés ellentmondásosságára…

A Passage szimfonikus balett, amely inkább érzelmeket és gondolatokat közvetít; a leheletfinomságú történet pedig közelebb hozza a nézőt a koreográfusi koncepció megértéséhez.

The latest production of the Ballet Company of Győr is entitled Passage, which means crossing, transition, process. The choreographer László Velekei’s work walks around the metaphor of ‘being on the road’, where crossing between particular life situations, the symbol of transition creates the structural unity of this work.

This piece is a criticism of becoming uniformed, with man, particularly a girl, placed in the centre, who does not want to be part of the hypocritical behaviour of the society surrounding her, but she has not enough power to stand for herself. Velekei’s work highlights the duality of human nature, the confliction of self-expression and hiding…

Passage is a symphonic ballet, which rather conveys emotions and thoughts; the wispy story brings the audience closer to understanding the choreographer’s concept.

Művészeti vezető / Artistic Director: VELEKEI László Harangozó-díjas Harangozó Award Holder
Igazgató / Director: Kiss János Kossuth-díjas, Érdemes Művész Harangozó Award Holder, Artist of Merit

42’
Jegyárak / Ticket prices: 3.500, 4.500, 5.500 Ft/ HUF

Kisfaludy terem / Kisfaludy Room


21:30 óra

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES / HÁROMSZÉK DANCE ENSEMBLE
VÁGJÁK AZ ERDEI UTAT... / „THEY CUTTING DOWN THE FOREST ROAD...”

Koreográfusok / Choreographers: FARKAS Tamás m.v., Farkas Ágnes m.v., Kádár Ignác m.v., Nagypál Anett m.v., Tekeres Gizella, Melles Endre Zenei szerkesztő, zenekarvezető / Music editor, Leader of orchestra: Fazakas Levente

Művészeti igazgató / Artistic director: IVÁCSON László
Igazgatóhelyettes / Deputy manager: KOSZTA Árpád
Igazgató / Manager: DEÁK Gyula Levente
Ének / Songs: ERŐSS Judit, BERECZ András
Zenekar / Orchestra: FAZAKAS Levente, FAZAKAS Albert, SZILÁGYI László, BAJNA György
A rendező munkatársai, tánckari asszisztensek / Director’s assistans: TEKERES Gizella, MELLES Endre
Köszönet Kelemen Lászlónak és Berecz Andrásnak a zenei alkotói hozzájárulásért. /
Special thanks to KELEMEN László and BERECZ András

Rendező-koreográfus / Producer-Choreographer: IVÁCSON László
Táncolják / Dancers: ÁDÁM Júlia, GERE Csaba, GIDRÓ Roland, HOFFMAN Anna, KERESZTES Gabriella, KISS Adorján, LUKÁCS Réka, LUKÁCS Tamás, MÁRTON Csaba, MELLES Endre, OLÁH Ágota, PÁVEL Hunor-Mihály, PODHOLICZKY Rebeka Ráhel, PORTIK Norbert, SZÉKELY Edina-Emőke, SZVINYUK Sándor, TÖRŐ Bence, Ürmösi-Incze Mária-Terézia, VÁRADI Ágnes, VIRÁG Imola.

2018-ban volt pontosan száz éve, hogy véget ért az első világháború, amely folklorisztikai szempontból az utolsó olyan nagy társadalmi esemény volt, amely „alkotásra” szólította fel a népet. A háború előtt, alatt és után hatalmasat gazdagodott a népdal, a népzene és a néptánc világa. A besorozás előtti búcsúztatások, a katonaságban megélt férfimulatozások tánc- és zenei anyaga, valamint a háború után hazatérő katona, a fiát elveszítő édesanya, a férjét elveszítő feleség sirató énekei mind ebben az időben születtek és érték el az általunk megismert végső formát.

A Háromszék Táncegyüttes legújabb folklórelőadása keserű-édes emlékezés, egy olyan táncos-zenés barangolás, amelyben a gyergyói, a küküllő-menti, a sajó-menti és az észak-mezőségi tájegységek magyar, román, illetve cigány népzene és néptánc világába utaztatják a nézőt – száz évet vissza az időben.

In 2018 was the centenary of the end of the First World War, the last historical event that inspired the traditional communities to create. The experience of war exceedingly enriched the traditional folk dance and music. The folk songs related to the soldiery life, to the events like conscription or being on the razzle in the army, songs about the joy of the homecoming soldier, the weeper of the wife who had lost her husband, of the mother who’s son didn’t come home any more – a large number of folk songs and melodies were created in these years.

The folk dance performance of the Háromszék Dance Ensemble is a bitter-sweet remembrance, a traditional folkloric adventure exploring hungarian, romanian and gypsy folk dance and music of different regions in Transylvania (Gyergyó, Küküllő-mente, Sajó-mente, Észak-Mezőség).

Jegyár / Ticket price: 2.000 Ft / HUF