Június 19., szerda

Nagyszínpad
Grand Stage


19:00 óra

MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES / HUNGARIAN STATE FOLK ENSEMBLE
LISZT-MOZAIKOK / LISZT-MOSAICS
tánckoncert / danceconcert

Koreográfusok | Choreographers: MIHÁLYI Gábor, ÁGFALVI György, Orza CALIN, ifj. ZSURÁFSZKY Zoltán
Zeneszerzők | Composers: LISZT Ferenc, Frederic CHOPIN, Niccolo PAGANINI, PÁL István Szalonna, RADICS Ferenc
Zenei átiratok | Arrangements: BUBNÓ Márk, BUBNÓ Tamás, PÁL István Szalonna, Radics Ferenc
Zenei szerkesztő | Music editor: PÁL István Szalonna
Díszlet- és látványtervező | Production designer: ÁRVAI György
Jelmez | Costume: SZŰCS Edit
Videoanimáció | Video animation: KORAI Zsolt
Fény | Lights: VIDA Zoltán
Rendező-koreográfus | Dicerctor of choreography: MIHÁLYI Gábor

Előadja | Performed by: a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara | The Chorus and Orchestra of the Hungarian State Folk Ensemble

Vendégként közreműködnek | Guest contributors: FARKAS Gábor zongoraművész, a Szent Elfrém Férfikar, valamint meghívott zenészek | Gábor FARKAS pianist, the St. Elfrem Male Chorus, and other invited musicians

A Magyar Állami Népi Együttes új bemutatójához Bartók és Kodály után ismét a magyar zeneművészetből, ezúttal Liszt Ferenc munkásságából merít ihletet. A géniusz korszakalkotó életművének tükrében kívánja látni és láttatni önmagát. Az alkotókat ezúttal sem csupán a tiszteletadás szándéka vezeti, hanem az a meggyőződés, hogy Liszt zeneszerzői és előadói nagyságának van, lehet korunk számára is érvényes üzenete, korszerű, jelenünknek szóló tanulsága.

A Liszt-mozaikok három tematikai pillérre épül. Mindhárom közvetlenül Lisztet idézi ugyan - életművének emblematikus jelei: Liszt, a magyar; Liszt, a pap; Liszt, a virtuóz -, de legalább annyira hozzánk, 21. századi emberekhez is szól. Az alkotók művészi hitvallásának is tekinthető, amely arról szól, miként gondolják el e tematikai rétegek összefüggéseit, egymás általi meghatározottságát: Liszt magyarságát, bravúros előadói tehetségét és személyes hitéletének közösségivé válását, tanúságtételét.

A tánckoncertben – mind a zene, mind a mozdulatok nyelvén – Liszt művei mellett megszólalnak az azokhoz ihletforrásként szolgáló magyar nemzeti romantika legkiválóbb darabjai, a gregoriánig visszanyúló egyházzenei előzmények, valamint a rá hatást gyakorló kortársak, Paganini és Chopin szerzeményei is.

A világutazó Lisztre utalva a színtér egy „koncertterem”, talán valahol a nagyvilágban, de lehet, hogy „itt és most”. A színpadi idő egyszerre virtuális és valóságos is: nem konkrét, történetileg nem behatárolható, következésképpen saját „jelenünk” sem válhat kitüntetetté.

A zene, a tánc, az énekhang uralta koncertteremben a mozaikok egységbe, nagy ívű tablóvá rendeződnek, hogy ezáltal a múlt megelevenedjen, és jelenünk a gyökereire találjon.

After Bartók and Kodály, the Hungarian State Folk Ensemble once again takes inspiration from the Hungarian musical arts for its new premiere, this time from Ferenc Liszt. The genius wishes to see himself and be seen in light of his groundbreaking body of work. This time the creators are not motivated solely by the drive to show their respects, but also the conviction, that the composing and masterful artistic talent of Liszt may hold a valid message to our era, a contemporary lesson to our present times.

The Liszt-mosaics rest upon three thematic pillars. Although all three invoke Liszt directly – emblematic signs of his body of work: Liszt, the Hungarian; Liszt, the priest; Liszt, the virtuoso –, they also speak just as much to us, the people of the XXI century. The way the creators envision the correlations of these thematic layers, them being defined through each other, may be seen as their statement in ars poetica: Liszt as a Hungarian, his remarkable talent as a performer, his personal faith becoming communal and being witnessed.

The dance concert – in the languages of both music and motion – features not only the works of Liszt, but also the finest pieces of Hungarian national Romantic music, religious preludes reaching back to Gregorian music, both of which served as inspiration, as well as the compositions of contemporaries who have made an impression on him, Paganini and Chopin.

Referencing the globetrotting Liszt, the stage is a “concert hall”, perhaps somewhere out in the world, but maybe “here and now”. The time on stage is both virtual and real: unspecified, undefined within history, therefore our “present” will not be privileged.

Within this concert hall ruled by music, dancing and singing, the mosaics form a unit, a great banner, so that the past may come to life, and our present may find its roots.

A bemutató a Müpa, a Hagyományok Háza - Magyar Állami Népi Együttes és a Nemzeti Táncszínház együttműködésében valósult meg. | The show is a joint production of the Müpa Budapest, the Hungarian Heritage House, the Hungarian State Folk Ensemble and the National Dance Theatre.

50’+50’

Kisfaludy terem
Kisfaludy room


17:00 óra

SZIGLIGETI SZÍNHÁZ-NAGYVÁRAD TÁNCEGYÜTTES / SZIGLIGETI THEATRE-NAGYVÁRAD DANCE ENSEMBLE
VAN mese
zenés előadás versekre kicsiknek és nagyoknak | a musical for children and grown-ups

Koreográfus | Choreographer: APPELSHOFFER János, RÉMI Tünde, BRUGÓS Sándor Csaba, TŐKÉS Imola
Zeneszerzők | Composers: KISS Ferenc, LÁZÁR Zsigmond

Díszlet- és jelmeztervező | Costumes: Cristina BRETEANU
Rendező munkatárs | Co-director: NOVÁK Eszter

Előadják | Performers: BRUGÓS Sándor Csaba, SZŐNYI József, KACSÓ Bálint József, FORGÁCS -POPP Jácint, FORGÁCS Zsombor, RÁCZ Lajos, SCHMITH Nándor Gyula, TŐKÉS Imola, SZABÓ Enikő Ágnes, SZABÓ Mercédesz, KEREKES Dalma Gabriella, PINTEA Carmen Theodora, SZUKITS Éva, BARTALIS Botond, SZÉKELY István, DALLOS Levente, VÁRI Vivien / PITZ Melinda, SZOTYORI József / SEBESTYÉN Hunor / SZABÓ J. Viktor

Rendező | Director: FOLTIN Jolán

VAN mese

„A mai kisgyermekek mindennapjaiban egyszerre megférnek a hagyományos gyermekdalok és játékok, a számítógépes nyelvezet, régi mesék és új történetek, csuhé baba és kindertojás, a körülöttük lévő világ modern elemei. Ezt az új összhangot keressük mai költők gyermekszemüveggel írt, friss verseivel, ritmusjátékokkal, sok-sok zenével és tánccal. Változnak az idők, változnak a gyerekek, változnak a versek. Egyre eszesebb fiaink és lányaink életét a költészet és a zene gazdaggá és teljessé teheti.” /Foltin Jolán/

2017-ben mutatta be a Szigligeti Színház Nagyvárad Táncegyüttese a VANmeSE című zenés, táncos, verses előadást, mely elsősorban gyerekeknek szól, de nagy sikert aratott nem csupán a gyerekek, hanem a felnőtt közönség körében is. Az előadás rendezője és szerkesztője Foltin Jolán, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas magyar táncművész, koreográfus és rendező. A gyermek és ifjúsági korosztály számára készült darab a gyermekversek újdonságával közelíti meg a nézőket – az elsősorban kiskorú közönséget. A kortárs erdélyi és magyarországi költők gyermekverseiből valamint népszokásokból építkező előadás, rítusok és ritmusok játéka egyben.

“In the everyday lives of today's little kids, traditional nursery rhymes and games, computer language, old tales and new stories, corn dollies and Kinder eggs, modern elements of the world around them get along perfectly. This new harmony is what we try to find using fresh works of contemporary poets, written from a child's perspective, rhythm games, and a lot of music and dance. The times change, children change, poems change. Our sons and daughters are getting ever smarter, and poetry and music can maje their lives richer and fuller” – Foltin Jolán

Choreographer Foltin Jolán, winner of the Kossuth Prize and Nemzet Művésze Award, formulates her works in a personal tone, inspired by the rich folk treasure of the Pannonian Basin. She once thought that she must make a children's show by combining elements of poetry, rhythm, music and dance. Now, with the help of young choreorgaphers, dancers and musicians of Nagyvárad Ensemble, and actors of Szigligeti Company, she reformulates this idea, searching for new children's poems from the last decade, great children's works from Romanian—Hungarian poetry.

Győri Balett Stúdió
Győr Ballet Studio


11:00 óra

BOZSIK YVETTE TÁRSULAT / YVETTE BOZSIK COMPANY
Bogarak / Bugs
táncjáték kisgyerekeknek | dance for small children


Zene | Music: Philippe HERITIER
Díszlet | Scene: VATI Tamás
Jelmez | Costume: BATI Nikoletta
Koreográfus | Choreographer: BOZSIK Yvette

Táncolják | Performed by: HASZNOS Dóra, KRIZSÁN Dániel, VISLÓCZKI Szabolcs

Amikor elsötétül a nézőtér, a csecsemők a felnőttekkel azonos státuszba kerülnek, azaz nézővé alakulnak. Ugyanakkor a csecsemők számára készített előadásokon a felnőttek – a gyerekek reagálásain keresztül – szinte egy ősi, rituális folyamat részesei lesznek. A csecsemőszínház a felnőtteknek visszaadja a világ újrafelfedezésének lehetőségét, annak örömét, a csecsemők szemein keresztül alkalmunk nyílik újra rácsodálkozni a világra.A kisbabák az előadás után – a játszóházakhoz hasonlóan – bemehetnek a térbe, megismerhetik, megtapogathatják a kellékeket, játszhatnak velük. Lassan, finoman, biztonságosan egy új világot tárunk fel nekik, de úgy, hogy kötődhessenek a számukra már ismert dolgokhoz. Így egyre kíváncsibbak lesznek, s bemerészkednek a játék terepéreA Négy évszak című csecsemőszínházi előadás nagy sikere után újabb kisgyermekeknek színházi produkció készült, ezúttal a bogarak életéről. A bogarak tréfás mozgása, tulajdonságai, viselkedésük, életük elevenedik meg a játékos mozgás és a tánc eszközeivel, színes, puha térben, játékos jelmezekkel. A szereplőket, a katicabogár testvérpárt, valamint a szemtelen poloskát, a virgonc ganajtúrót és az akrobatikus pókot a Bozsik Yvette Társulat táncosai keltik életre táncszínházi eszközökkel, kreatív ötletekkel és humorral ábrázolva.

Yvette Bozsik was among the first in Europe to produce infant theatre productions. When the auditorium darkens infants get into the same status as adults, that is, they become spectators. At the same time, during the performances made for infants, adults will practically become part of an ancient ritual process – through the reactions of the children. The infant theatre provides adults with the chance to rediscover the world again, the joy that they can marvel at the wonders of the world once more through the eyes of infants. After the performance – similarly to play houses – babies can enter the space, to get to know the props, to touch them and to play with them. We slowly, gently, safely uncover a new world for them, but in a way so that they can get tied to things they already know. This way they will become more and more curious and venture into the area of the play. After the great success of the Four Seasons baby theatre performance, another of theatrical production has been made for young children, this time about the life of beetles. The funny movements, qualities, behaviour and lives of beetles are brought to life through the means of the playful movements and dance, in a colourful, soft space with playful costumes. The characters, the ladybug siblings and the naughty buggy, the agile scarab and the acrobatic spider are brought to life by the dancers of Yvette Bozsik Company with dance theatrical means, creative ideas and a lot of humour.

30’