Kiss János átadta igazgató irodájának kulcsait Velekei Lászlónak