NAGYSZÍNPAD / GRAND STAGE

JÚNIUS 17. PÉNTEK - 19:00

HAGYOMÁNYOK HÁZA/ HUNGARIAN HERITAGE HOUSE
MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES/ HUNGARIAN STATE FOLK ENSEMBLE

IDESEREGLIK, AMI TOVATŰNT/ ODE TO THE SONGBIRD
Óda az énekes madárhoz/ Finding What’s Long Been Lost

Táncszínjáték/ A dance-theatre-play

Zeneszerző/ Composer: Pál István Szalonna
Koreográfusasszisztensek/Choreographer Assistants: Módosné Almási Berta, Bacsó Lilla,
Farkas Fanni
Koreográfusok/ Choreographers: Darabos Péter, Mihályi Gábor, Módos Máté, ifj. Zsuráfszky Zoltán

Látványtervező/ Visual Designer: Árvai György
Jelmeztervező/ Costume Designer: Szűcs Edit
Fény/ Lighting: Fodor Zoltán
Hang/ Sound: Szabó Péter
Videoanimáció/ Video Animation: Korai Zsolt
Színészmesterség/ Acting: Csábi Anna
A rendező munkatársa/ Associate Director: Kutszegi Csaba

Rendező-koreográfus/ Director-Choregrapher: Mihályi Gábor

Előadja: a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara, hangfelvételről közreműködik Pál Eszter, Aranyos Norina / Gyetvai Júlia és Szabó Zsombor / Kele Kristóf

Performing: Dance and Music Orchestra of the Hungarian State Folk Ensemble, On recording: Eszter Pál, Norina Aranyos / Júlia Gyetvai és Zsombor Szabó / Kristóf Kele

 

 

Főszereplők/ Starring:

Gondos Eszter, nő, negyvenfelé/ a woman in her forties Lévay Andrea / Borbély Beatrix
Gondos Regina, nő, negyvenfelé/ a woman in her forties Hetényi-Kulcsár Klára / Kurucsai-Németh Eszter

Gondos Magdolna, tizenéves lány/ a teenage girl Aranyos Norina / Gyetvai Júlia
Bakk Lukács, férfi, negyvenfelé/ a man in his forties Kiss Balázs / Husvét Dániel
Préda Máté, férfi, negyvenfelé/ a man in his forties Farkas Máté / Kis Zoltán
Kömény Móka, tizenéves fiú/ a teenage boy Szabó Zsombor / Kele Kristóf
Kömény Ignácné, Móka anyja/ Móka's Mother Farkas Fanni / Bánhegyi Nikoletta
Pap/ Priest Pálffy Zoárd / Gulyás Norbert
Boszorkány/ Witch Jávor Katalin / Bacsó Lilla

Kikiáltó/ Crier Karé Árpád / Szűcs Gábor

Zenekarvezető/ Principal Conductor of Music Orchestra: Radics Ferenc
Tánckarvezető/ Principal Conductor of dance Ensembe: Ágfalvi György
Tánckari asszisztensek/Assistants: Borbély Beatrix, Jávor Katalin,
Farkas Máté, ifj. Zsuráfszky Zoltán

Művészeti vezető/ Artistic Director: Pál István Szalonna

Együttesvezető/ Ensemble Director: Mihályi Gábor

Vajon kik azok a fiatal nők és férfiak, akiket a Magyar Állami Népi Együttes Idesereglik, ami tovatűnt előadásán a színpadon láthatunk? Honnan jöttek, hová tartanak, miért visel közülük néhány hátizsákot?
Tulajdonképpen könnyű a válasz: a Tisztelt Néző olyan kitűnő, sokoldalú előadóművészeket láthat, akik rajongva szeretik a folklórt, miközben a mában élnek, és művészetükkel a ma emberét akarják megszólítani. Nincs ebben ellentmondás, mert az autentikus néptáncok, a népzene, a dalok, a Tamási-szövegek olyan emberi érzéseket közvetítenek, amelyek soha nem kopnak ki a divatból, még akkor sem, ha azokat folyamatosan változó élethelyzetek váltják ki. E változások ugyanis leginkább csak felszínváltozások, melyek közepette a folklór az emberi lélek mélyére hatol, és mindemellett képes a múlt mélységes mély kútjából és az aktuális kor megkívánta új formákból folyamatosan újrateremteni magát.
A hátizsák és a tornacipő a ma népviselete: leginkább gyalog járó, kíváncsi, nyitott, érdeklődő (fiatal) emberek hordják. Az Idesereglik, ami tovatűnt Tamási Áron eredeti műve nyomán készült (nép)zenés-(nép)táncos színházi feldolgozásában az autentikus folklór – újszerűen, szokatlanul – kortársszínházi játékstílussal kerül szerves egységbe. Az így létrejött komplex színpadi nyelvezetben magától értetődő természetességgel mutatkozik meg az élő folklór örök aktualitása. A ma játszódó történetben kihűlt kapcsolatban kínlódik két negyven felé közeledő pár. A nők, Eszter és Regina már szeretnének megállapodni; a férfiak, Lukács és Máté „életkezdési dilemmában” őrlődnek: halogatják a családalapítást, mert előbb stabil egzisztenciát akarnak teremteni. A párkapcsolati válságban a nők elvarjúsodnak, a férfiak a pohár felé nyúlnak, és élvezetek hajszolásáról ábrándoznak. Mindkét párnak két tizenéves fiataltól kell megtanulnia, hogy az embert boldoggá csakis az őszinte, tiszta szerelem teszi, és csak az adhat az életkezdéshez elegendő bátorságot.

Tamási Áron Énekes madár című színműve nyomán írta: Kutszegi Csaba

Az előadáson idézetek hangzanak el József Attila, Juhász Gyula, Petőfi Sándor, William Shakespeare és Weöres Sándor írásaiból, egy jakut hősi énekből, valamint részlet hangzik el Gregorio Allegri Miserere mei, Deus című művéből.

Who are the young men and women we will see on stage at the Hungarian State Folk Ensemble’s performance of Ode to the Songbird? Where are they from, where are they going, why are some of them wearing backpacks?
In fact, the answer is simple: the honourable audience shall see excellent, versatile performers who are passionate about folklore, while living in the present and using their art to speak to the people of today. There is no contradiction in this, because authentic folk dances, folk music, songs, and the lyrics by Tamási convey human emotions that never go out of style, even if they are triggered by constantly changing life situations. For these changes are mostly superficial, in the midst of which, folklore penetrates to the depths of the human soul and is nevertheless capable of constantly re-establishing itself from the deep wells of the past and from the new forms required by the current age.
The backpack and the sneaker are the folk costume of today: worn mostly by (young) people who are always on foot, curious, open-minded, and interested. In the (folk)music-(folk)dance theatre adaptation of Ode to the Songbird, based on the original work by Áron Tamási, authentic folklore is, in a new and unusual way, combined with contemporary theatrical style. The complex stage language thus created reveals the eternal relevance of live folk arts, which are inherently natural. In the story set today, two couples approaching forty are struggling with growing apart in their relationships. The women, Eszter and Regina, are intent on settling down, while the men, Lukács and Máté, are experiencing an “existential dilemma”: they are putting off starting a family because they want to create a stable existence first. In a relationship crisis, the women are getting peevish, while the men turn to drinking and dream of pursuing pleasure. Both couples have to learn from two teenagers that only sincere, pure love can make them happy again and give them the courage to start a new life.
Based on the play Songbird by Áron Tamási, adapted by Csaba Kutszegi
The performance includes recitals from Attila József, Gyula Juhász, Sándor Petőfi, William Shakespeare, Sándor Weöres and a Yakut heroic song, as well as we can hear parts of Gregorio Allegri’s work Miserere mei, Deus.

Jegyárak / Ticket prices:

3.100,-Ft, 3.600,- Ft, 3.900,- Ft