KISFALUDY TEREM / KISFALUDY ROOM

JÚNIUS 15. SZERDA - 21:30

FELEDI PROJECT/ FELEDI PROJECT
DON QUIJOTE/ DON QUIXOTE

Előadják/ Performed by:
Csuzi Márton, Keresztes Patrik, Takács László

Zene/ Music: montázs
Világítás/ Light: Hepkó Miklós
Látvány és jelmez/ Scenic design and costumes: Feledi János

Rendezés és koreográfia/ Directed and choreographed by : Feledi János

A mai ember, aki a tömegektől eltérő világról és életről álmodik, ruhákat és maszkot visel a mindennapi élet leküzdésére, és igyekszik jobbá tenni a körülötte lévő világot, legalábbis azzal, hogy elítéli annak hanyatlását. De egy magányos ember, sokak számára őrült, akit marginalizáltak. A kortárs Don Quijote olyan ember, aki megtévesztett, csalódott, és egy ironikus és gondtalan álmodozóból tragikus karakterré alakul át.
Sancho Panza a vándorló lovag történetének alapja, ám az előadás a bátorságról szól, hogy az ember küzdjön a csalódás ellen, amellyel szembesül a valóság előtt. Manapság az ember a valóság kegyetlen jövőképén megy keresztül, amelyben nincs hely a képzeletre, a fantáziára, az elvárásokra, és egy létező projekt megvalósítására, amellyel azonosulhat. Az élet szokatlan kompromisszumokat, vereségeket, szomorúságokat kényszerít mindig az emberre, ám egy csipetnyi idealizmussal minden őrült bölcsebb lehet annál, mint amit el tud képzelni, és minden megjelenés ellenére felfedezheti az igazi lényegét. A létezését.
Az előadás bemutatója a Nemzeti Táncszínházban, közös programként valósult meg.

Támogatók: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Táncszínház, Magyar Művészeti Akadémia
Produkciós partner: Pro Progressione, Budapest Táncfesztivál
Az alkotó a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramjának ösztöndíjasa. Külön köszönet Bendik Mártának.

Today, people dream of a world and life different from the masses, wear clothes and a mask to overcome everyday life and strive to make the world around them better, at least by condemning its decline. But a lonely person is thought to be mad by many people, and is marginalised. The contemporary Don Quixote is a man who has been deceived, and is transformed from an ironic and carefree dreamer into a tragic character.
Sancho Panza provides the basis for the Wandering Knight’s story, but the performance is about the courage to fight the frustration that he faces when encountering reality. Nowadays, we go through a cruel vision of reality in which there is no room for imagination, fantasy, expectations and for the realisation of an existing project with which we can identify. Life always forces unusual compromises, defeats and sorrows onto us, but with a touch of idealism every madman can be wiser than what they imagine and they can discover their true essence in spite of every appearance. Their existence.
Sponsored by the Human Resources Support Operator, National Dance Theatre, Hungarian Academy of Arts
Production partner: Pro Progressione, Budapest Dance Festival
The artist is a scholarship holder of the Art Scholarship Programme of the Hungarian Academy of Arts. Special thanks to Márta Bendik.

Jegyárak / Ticket prices:

2.500,- Ft